Отделение проктологии Киевской областной клинической больницы. Зав. отделением главный проктолог Киевской области Пироговский В. Ю.
Контакты
Карта сайта
Лечение геморроя
Вопрос-ответ
Специалисты клиники
О клинике
Заболевания
Лечение проктологических заболеваний
Гидроколонотерапия
Информация для пациентов
Для специалистов проктологии
Вопрос-ответ
Геморрой, лечение геморроя
Контакты
Отзывы пациентов отделения проктологии КОКБ
Исследование толского кишечника
Обратная связь
Видео и аудио
Капсульная эндоскопия

         МКВ:А61В17/00

 

Спосіб діагностики хронічних параректальних нориць.

 

 

Винахід відноситься до галузі медицини, розділу хірургія, а саме до проктології.

Відомий спосіб діагностики хронічних параректальних нориць – дослідження зондом. В зовнішній отвір нориці вводиться ґудзиковий зонд під контролем вказівного пальця введеного в пряму кишку. Коли нориця має короткий та прямий хід, зонд вільно проникає в просвіт прямої кишки. При наявності гнійної порожнини зонд балотує в ній. При наявності інтрасфінктерної та неглибокої транссфінктерної нориці зонд проходить у напрямку до анального каналу. Якщо хід нориці високий, то зонд йде вверх паралельно прямій кишці. По товщині містка тканин між пальцем введеним в кишку та зондом можна судити про відношення нориці до зовнішнього сфінктера прямої кишки. («Основы колопроктологии» под редакцией академика РАМН проф. Воробьёва Г.И., Ростов-на-Дону Феникс 2001)

Недоліками цієї методики є неможливість прослідкувати хід нориці та локалізацію внутрішнього отвору при звивистому ході нориці, можливість утворення хибного ходу при проведенні зонду, неможливість судити про наявність запального процесу в параректальній клітковині поза ходом нориці.

Відомий спосіб діагностики параректальних нориць фістулографія в різних модифікаціях. Під контролем рентгеноскопії в зовнішній отвір нориці вводиться рентгенконтрастна рідина. При цьому відслідковується хід нориці, наявність розгалужень, гнійних порожнин, локалізація внутрішнього отвору.(«Практична колопроктологія» Масляк В.М. та соавт., Львів, видавництво «Світ» 1993)

Недоліками цього способу діагностики є неможливість проведення дослідження при наявності спайкових явищ по ходу нориці та рубцювання в області зовнішнього та внутрішнього отвору останньої. Стінки прямої кишки, волокна сфінктера прямої кишки та ділянки запалення в параректальній клітковині є рентген неконтрастні. Тому ускладнюється діагностика типу нориці по відношенню до анатомічних структур малого тазу та промежини. При фістулографії рентген опроміненню піддається троє осіб – хворий, лікар-проктолог та лікар-рентгенолог.  Також недоліком цієї методики є обмеження кількості знімків в різних позиціях (звичайно не більше двох).

Задачею заявленого винаходу є підвищення точності діагностики параректальних нориць та запобігання ускладнень попередніх методик (утворення хибних ходів, болючість при дослідженні зондом, променева нагрузка на хворого, лікаря-проктолога та лікаря рентгенолога при фістулографії). Також виникає можливість на екрані ультразвукового апарату ретельно дослідити в динаміці стінки прямої кишки, внутрішній та зовнішній сфінктер прямої кишки, параректальну клітковину, хід нориці, розгалуження нориці, внутрішній отвір нориці, відношення нориці до анатомічних структур малого тазу та промежини.

Задача досягається тим, що в якості інструментального методу дослідження для діагностики параректальних нориць використовують ультразвукову діагностику.

Спосіб використовують таким чином: проводять комбіноване ультразвукове обстеження - черезчеревне та інтраректальне. В першому випадку (фіг. 1) при локації датчиком 3,5 Мгц можна чітко виміряти розміри ампули прямої кишки, товщину стінок та характеризувати внутрішні контури слизової. При запальних процесах відбувається фрагментарне потовщення стінок прямої кишки. При розповсюдженні процесу форма вогнища змінюється і приймає, як правило, асиметричну форм та має гілчастий характер розгалужень. Реєстрація вказаних змін представляється по циферблату годинника. При хронічних запальних процесах ампули прямої кишки відбувається ущільнення слизової, що характеризується гіперехогенністю її. Другий етап ультразвукового обстеження проводять з використанням порожнистого лінійного датчика з частотою 5-7,5 Мгц трансанально. Попередньо проводять очисну клізму. Трансанальне ультразвукове сканування дозволяє чітко визначати локалізацію вогнища запалення по ходу нориці, яке відображається на екрані гіпоехогенністю.  Також при трансанальному ультразвуковому дослідженні вдається відслідкувати хід нориці відносно зовнішнього та внутрішнього сфінктера прямої кишки, виявити внутрішній отвір, який характеризується дефектом в слизовій оболонці, визначити додаткові розгалуження нориці відокремлені адгезивним процесом (фіг. 2). З допомогою спеціальної розмітки на датчику інформація представляється у звичній для проктологічного дослідження схемі по циферблату годинника. В колопроктологічних клініках ультразвукова діагностика застосовувалась для діагностики раку прямої та обідкової кишки. Ступінь його розповсюдження, метастазування, а також визначення ступеню інвазії пухлини прямої кишки та визначення вражених лімфовузлів.

Прикладом застосування даного способу є історія хвороби №0740201301/46. Хворий Ж. 1964 року народження , стать чоловіча поступив в хірургічне відділення КОКЛ №1 5.02.2002 з діагнозом хронічний парапроктит, хронічна транссфінктерна параректальна нориця. При огляді в 2 см від анального каналу на 1 годині по циферблату виявлено зовнішній отвір нориці. При ревізії зондом хід нориці транссфінктерний, внутрішній отвір виявити не вдалося. При фістулографії хід нориці ймовірно транссфінктерний, внутрішнього отвору та розгалуження нориці не виявлено. 6.02.2002 виконано ультразвукове дослідження, при якому в 4 см від перехідної складки на 2 годинах по циферблату виявлено глибоке розгалуження нориці розміром 1,6 x 0,7 см, в секторі від 2 до 5 годин – зона запалення. Внутрішній отвір виявлено на 4 годинах. 8.02.2002 хворого прооперовано, виконано: висічення нориці з розгалуженнями, сфінктеротомія, сфінктеропластика. Під час операції при детальній ревізії, враховуючи дані ультразвукової діагностики, вдалось ідентифікувати розгалуження нориці та внутрішній отвір, що сприяло ефективності оперативного втручання. Післяопераційний перебіг задовільний, 18.02.2002 хворий виписаний із стаціонару. Контрольний огляд через 1 та 3 місяці після виписки – даних за рецидив не виявлено, функція сфінктера збережена.

Таким чином, експериментально-клінічна апробація заявленого способу на кафедрі хірургії КМАПО більш ніж в 50 випадках дозволяє зробити висновки, що запропонований спосіб діагностики хронічних параректальних нориць є високоінформативним. Він дозволяє уникнути ускладнень попередніх методик, а саме – болючість та небезпека утворення хибного ходу при дослідженні зондом, опромінення хворого, лікаря-проктолога, лікаря-рентгенолога при фістулографії. На ряду з цим значно перевищує по інформативності попередні методики. При ультразвуковому дослідженні є можливість безболісно та без всякої шкоди для пацієнта детально прослідити хід нориці по відношенню до анатомічних структур малого тазу та промежини, виявити внутрішній отвір нориці, визначити наявність запального процесу в стінці прямої кишки, волокнах сфінктера, параректальній клітковині. Визначити розгалуження нориці відділені від основного ходу останньої спайковим процесом. Вищевказані переваги заявленого способу дають можливість оперуючому хірургу заздалегідь визначитись з об’ємом оперативного втручання, ретельніше виділити норицю та ліквідувати внутрішній отвір. В зв’язку з цим розширюється показання до первинних сфінктеропаластик після сфінктеротомій та зашивання рани промежини наглухо. Все вище вказане в цілому дозволяє покращити результати лікування хронічних параректальних нориць, шляхом зменшення кількості рецидивів, порушення континенції та скорочення терміну непрацездатності хворих з параректальними норицями.

 

Проректор з наукової роботи  / І.С.Зозуля /

 

 

Автори  / Пироговський В.Ю. /

 

/ Мамчин В.І. /

/ Шило В.Т. /

 

 

Формула винаходу.

 

Спосіб діагностики хронічних параректальних нориць, який включає інструментальний метод дослідження, відрізняється тим, що в якості інструменту дослідження використовують ультразвукове трансабдомінальне та ректальне дослідження.

 

Проректор з наукової роботи  / І.С.Зозуля  /

 

 

Автори  / Пироговський В.Ю. /

 

/ Мамчин В.І. /

 

/ Шило В.Т. /

 

 

 Спосіб діагностики хронічних   параректальних нориць.

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Фіг. 1

 

Автори:

Пироговський В.Ю

Мамчин В.І.

Шило В.Т.

 

 

Спосіб діагностики хронічних    параректальних нориць.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Фіг. 2

 Автори:

Пироговський В.Ю

Мамчин В.І.

Шило В.Т.

Реферат

 

Спосіб відноситься до галузі медицини, розділу хірургія, а саме до проктології і полягає в тому, що в передопераційному періоді хворим з хронічними параректальними норицями проводиться ультразвукове трансабдомінальне та ректальне дослідження. Спосіб діагностики має переваги у порівнянні з традиційними інструментальними методами дослідження, дозволяє безболісно та без всякої шкоди для пацієнта детально прослідити хід нориці по відношенню до анатомічних структур малого тазу та промежини, виявити внутрішній отвір нориці, визначити наявність запального процесу в стінці прямої кишки, волокнах сфінктера, параректальній клітковині, визначити розгалуження нориці відділені від основного ходу останньої спайковим процесом. Вищевказані переваги заявленого способу дають можливість оперуючому хірургу заздалегідь визначитись з об’ємом оперативного втручання, ретельніше виділити норицю та ліквідувати внутрішній отвір. В зв’язку з цим розширюється показання до первинних сфінктеропаластик після сфінктеротомій та зашивання рани промежини наглухо. Все вище вказане в цілому дозволяє покращити результати лікування хронічних пара ректальних нориць, шляхом зменшення кількості рецидивів, порушення континенції та скорочення терміну непрацездатності хворих з параректальними норицями

 

Главная страница » Наши специалисты » Пироговский В.Ю. Патенты.