Отделение проктологии Киевской областной клинической больницы. Зав. отделением главный проктолог Киевской области Пироговский В. Ю.
Контакты
Карта сайта
Лечение геморроя
Вопрос-ответ
Специалисты клиники
О клинике
Заболевания
Лечение проктологических заболеваний
Гидроколонотерапия
Информация для пациентов
Для специалистов проктологии
Вопрос-ответ
Геморрой, лечение геморроя
Контакты
Отзывы пациентов отделения проктологии КОКБ
Исследование толского кишечника
Обратная связь
Видео и аудио
Капсульная эндоскопия

МКВ:А61В17/00

 

Спосіб хірургічного лікування двоствольних колостом

 

 

Винахід відноситься до галузі медицини, розділу хірургія, а саме до проктології.

Відомий спосіб хірургічного лікування двоствольних колостом внутрішньочеревений, або позаочереваний спосіб, який заключається в ушиванні колостоми, виділенні колостоми з тканин передньої черевної стінки до очеревини; при внутрішньочеревиному способі – розкриття черевної порожнини і виділення органів з спайкового процесу; краєва, або циркулярна резекція кішки з колостомою; накладання анастомоза кінець-в-кінець, або аностомоза в ¾ по Мельникову двухрядним вузловим швом, зашивання черевної стінки. Інтубацію товстої кишки проводять після серединної лапаротомії, вісцеролізу, виділення стоми, мобілізації проксимального і дістального кінців стоми.(В.Д. Федоров, Ю.В. Дульцев Проктологія Москва “Медицина” 1984р.)

Недоліками цих методів: у першому випадку – неможливість провести декомпресію товстої кишки з метою захисту анастомозу; у другому випадку- розширяється об’єму операції, операція проводиться тільки під загальним знеболенням, підвищується травматизм операції зв’язаний з вісцеролізом, подовжується час операції.

Іншим відомим способом хірургічного лікування з можливістю інтубації – проведення декомпресійної трубки через просвіт товстої кишки з допомогою двох ниток. Спосіб заключається у слідуючому: за одну добу до операції через стому у відвідний відділ вводять металеву кульку 6-8 мм. в діаметрі з закріпленими на ньому двома довгими капроновими нитками, які під дією ваги кульки і перистальтики рухаються по кишці. Зранку, у день операції він знаходиться в анальному каналі і досягається пальцем. Кулька зрізається, одну нитку проводять через просвіт зонда, використовуючи її, як провідник, а іншу фіксують до кінця зонда і за нею підтягують зонд до колостоми. Перед ушивання дефекта кишки зонд проводять вище лінії швів. ( раціоналізаторська пропозиція №57/84 посвідчення видано КГМУ 16.05.84)

Недоліками цього способу є ризик ушкодження товстої кишки ниткою при проведенні зонду та неможливість проходження кульки при наявності кишкових спазмів.

Задачею заявленого винаходу є покращення результатів хірургічного лікування двоствольних колостом.

 

Задача досягається тим, що проводиться інтубація дістального відділу товстої кишки за допомогою колоноскопа.

Спосіб виконується таким чином: трансанально проводиться колонокопія, оцінюється стан слизової: наявність запальних змін, дефектів слизової, стриктур. Колоноскоп виходить у дистальний відділ колостоми, біопсійними щипцями захвачується кінчик поліхлорвінілової трубки діаметром 0,4-0,5см. довжиною 50см. і поротягується трубка разом з колоноскопом у зворотньому напрямку. Кінці проведеної трубки, один із стоми, інший трансанальний, завязують між собою.Під час операції,  перед повним ушиванням кишки, до кінця поліхлорвінілової трубки, який виходить із стоми фіксується інтубаційний дренаж. При протягувані трубки зі сторони прямої кишки проводиться інтубація товстої кишки, проксимальний кінець дренажа проводять за анастаноз на 10см. в проксимальному напрямку. Таким чином досягається декомпресія товстої кишки з метою захисту анастомозу, при мінімальному об’ємі операції і передопераційній оцінці дістального відділу товстої кишки з допомогою колоноскопії.

Прикладом застосування даного способу є історія хвороби №008253/393  хворий Б. стать чоловіча, поступив у хірургічне відділення КОКЛ 11,07,1999р. з діагнозом функціонуюча сігмостома. Сігмостому наложили в зв’язку з травматичним розривом прямої кишки три місяці тому. Перед операцією проведена колоноскопія – дефектів слизової, структур не виявлено. З допомогою колоноскопа трансректально проведено поліхлорвінілова трубка. На операції мобілізовані проксимальний і дістальний кінці стоми. Перед зашиванням передньої губи анастомози заведено інтубаційну трубку по вказаній методиці. Хворий виписаний 23,07,99р. без ускладнень, в задовільному стані.

Таким чином, експериментально-клінічна апробація заявленого способу у відділенні хірургії КОКЛ більш ніж у 40 випадках дозволяє зробити висновки, що запропонований спосіб хірургічного лікування двоствольних колостом є найбільш оптимальним при цій патології. Він дозволяє уникнути недоліки попередніх методик, а саме – відмовитись від лапаротомії з ціллю інтубації товстої кишки. Можливість проводити операцію під спиномозковою анестезією. Серед переваг цього метода слід відмітити передопераційну діагностичну колоноскопію.

 

Автори                                               /Тараненко А.А./

                                                           

                                                            /Мамчин В.І./

 

                                                           /Товкач О. В./

 

                                                           /Пироговський В. Ю./

   

 

 

Формула винаходу

 

 

 

Спосіб хірургічного лікування двоствольних колостом відрізняється тим, що перед операцією трансанально проводиться поліхлорвінілова трубка з допомогою колоноскопа, яка використовується під час операції, як провідник для інтубаційного дренажа.

 

 

 

 

Автори                                               /Тараненко А.А./

                                                           

                                                            /Мамчин В.І./

 

                                                           /Товкач О. В./

 

                                                           /Пироговський В. Ю./

 

 

 

 

Реферат

 

 

Спосіб відноситься до галузі медицини, розділу хірургія, а саме до проктології і полягає в тому, що в передопераційному періоді у хворих з двоствольними колостомами проводиться колоноскопія дістального відділу товстої кишки і трансанальне заведення поліхлорвінілової трубки, яка використовується під час операції як провідник для інтубаційного дренажа. Спосіб має переваги у порівнянні з традиційними методами, дозволяє провести інтубацію товстої кишки для декомпресії з метою захисту анастаноза без лапаротомії, вісцеролізу, що зменшує інтраопераційну травму, тривалість операції. Операцію можливо проводити під спинемозковою анестезією. Все вище вказане в цілому дозволяє покращити результати лікування двоствольних колостом, шляхом зменшення ускладнень в післяопераційному періоді зв’язаних з лапаротомією, ендотрахіальним наркозом, скороченням терміну перебування у стаціонарі і терміну непрацездатності.

 

Главная страница » Наши специалисты » Пироговский В.Ю. Патенты.