Отделение проктологии Киевской областной клинической больницы. Зав. отделением главный проктолог Киевской области Пироговский В. Ю.
Контакты
Карта сайта
Лечение геморроя
Вопрос-ответ
Специалисты клиники
О клинике
Заболевания
Лечение проктологических заболеваний
Гидроколонотерапия
Информация для пациентов
Для специалистов проктологии
Вопрос-ответ
Геморрой, лечение геморроя
Контакты
Отзывы пациентов отделения проктологии КОКБ
Исследование толского кишечника
Обратная связь
Видео и аудио
Капсульная эндоскопия
Главная страница » Для специалистов » Научные работы

Для специалистов: научные работы

Перший досвід трансанальної ендоскопічної мікрохірургії (ТЕМ) в Україні

За останні роки колоректальний рак в Європі є найбільш розповсюдженим серед різних форм раку і займає друге місце
після раку легенів (рак легенів 13.3%, колоректальний рак 13.2%, рак молочної залози 13%). Частота захворюваності
на колоректальний рак в Європі становить в середньому 53 випадки на 100 тис. населення (Україна 38), а смертність-30
випадків на 100 тис. населення на рік (Київська область в 2005 році 22,3). Такий ріст захворюваності колоректальним
раком в Європі, крім екологічних чинників та загального старіння населення, пов’язують також зі змінами характеру
харчування. Збільшення частки в загальному раціоні, так званої, рафінованої їжі, фаст-фудів, застосування барвників,
стабілізаторів, харчових домішок, вживання генетично змінених продуктів, вживання м’яса виробленого з застосуванням
гормонів.

Загальновідомо, що більшість злоякісних новоутворень товстої кишки виникають в аденоматозних поліпах, що існували
раніше. Аденоми товстої кишки зустрічаються приблизно у половини 50-60 річних чоловіків та у 40% жінок того ж віку.

Тому питання лікування доброякісних та злоякісних новоутворень товстої кишки є надзвичайно актуальним. Приблизно
половина цих захворювань локалізується в прямій кишці.

На даний час відомі наступні методи місцевого видалення доброякісний новоутворень прямої кишки:

   * ендоскопічна петльова електроексцизія через проктоскоп або колоноскоп. Недоліком даного метода є висока
вірогідність розвитку кровотечі, значна кількість розвитку рецидивів (при доброякісних пухлинах 44.5 та 44,8 за данним
різних авторів). Роль петлевої електроексцизії через колоноскоп при видаленні пухлин нижньоампулярного відділу
незначна, що пов'язано зі складністю маніпуляції.
   * трансанальне висічення пухлини. Недоліками даного метода є обмеженість доступу до пухлини та висока частота
рецидивів, які складають 12-41,6%.
   * висічення пухлини за допомогою сакрального чи транссфінктерного доступів. Дана методика являє собою лише
історичний інтерес через часті гнійні ускладнення у крижовій ділянці та тазовій клітковині -20-29% та розвитку
післяопераційної інконтиненції – 22%.
   * трансанальна ендоскопічна мікрохірургія (ТЕМ). В порівнянні з вищепереліченими методиками дана методика має
такі переваги: можливість точного висічення пухлини в межах будь-якого шару кишкової стінки, аж до повностінного
висічення; доступність будь-якого відділу прямої кишки; можливість забезпечення гемостазу різними методами
(коагуляція, прошивання тощо); можливість видалення пухлини єдиним блоком.

Традиційними методами оперативного лікування раку прямої кишки є передня резекція прямої кишки, черевно-анальна
резекція, екстирпація прямої кишки, вибір яких обумовлений локалізацією пухлини. Традиційні оперативні втручання на
дистальних відділах прямої кишки (екстирпація, черевно-анальна резекція прямої кишки) заслуговують на особливу
увагу, так як вони завжди призводять до стійкої інвалідизації хворих. Альтернативою данним методам оперативного
лікування при ранніх стадіях раку (Tis,T1-T2) є трансанальна ендоскопічна мікрохірургія (ТЕМ). Лікування пухлин прямої
кишки шляхом трансанальної ендоскопічної мікрохірургії стало можливим завдяки винайденню спеціального
інструментарію та впровадження цього методу в практику проф.G. Buess на початку 80х років ХХ ст. Застосування
ТЕМ відкрило нові шляхи в хірургії пухлин дистального відділу прямої кишки: це дозволило виконувати радикальні
органозберігаючі операції з приводу як доброякісних так і злоякісних пухлин на ранніх стадіях їх виявлення. Виконання
трансанальних ендоскопічних мікрохірургічних операцій має також велике соціальне значення : попередження
інвалідизації хворих та їх медико-соціальної реабілітації у зв'язку з наявністю у таких пацієнтів постійної стоми. Для
встановлення показань до ТЕМ найбільше значення має визначення ступеню інвазії злоякісної пухлини в шари прямої
кишки (показник Т за класифікацією ТNM), який виявляється за допомогою трансректального ультразвукового
дослідження (ТРУЗД). Класифікація раку прямої кишки за ступенем інвазії кишкової стінки: (мал1)

Іншими визначальними критеріями є діаметр пухлини не більше 3 см, екзофітний ріст пухлини, відсутність виразок та
інфільтрації в ділянці основи пухлини, рухливість пухлини, локалізація на висоті до 15 см від лінії Хітлона.

У проктологічному відділенні Київської обласної клінічної лікарні вперше в Україні було успішно застосовано ТЕМ.

Хвора Н., 1941 р.н. надійшла до стаціонару з діагнозом пухлина н/а відділу прямої кишки. В результаті проведеного
клініко-лабораторного та інструментального обстеження виявлено екзофітну пухлину нижньоампулярного відділу прямої
кишки на висоті 6 см від лінії Хілтона по правому півколу діаметром до 2 см, яка легко зміщується в межах підслизового
шару.

При ТРУЗД було виявлено відсутність інвазії пухлини в м’язовий шар прямої кишки (мал2).

Гістологічно верифікована середньодиференційована аденокарцинома прямої кишки.
Встановлено діагноз C-r н/а відділу прямої кишки T1N0M0, кл. гр. ІІ.
11.04.07 виконана операція: трансанальне ендоскопічне мікрохірургічне видалення пухлини н/а відділу прямої кишки
(за допомогою операційного проктоскопа виробництва фірми Каrl Storz (Німеччина), адаптованого до стандартної
лапароскопічної стійки, та з використанням набору інструментів для ендоскопічних маніпуляцій).
Етапи операції: (мал3), (мал4)

Враховуючи великий об’єм раньової поверхні, що займає 3/4 окружності кишки та ризик недостатності швів
післяопераційної рани була сформована протектуюча двостовбурова сигмостома за Торнбуллом.
Післяопераційний період без ускладнень, рана загоїлась первинним натягом.
Хвора виписана на 9 добу після операції.
© 2007-2009 proctolog.ua   Все права защищены.
Любое копирование части или целого текста без согласования с администрацией сайта ЗАПРЕЩЕНО