Предварительная запись

Вы размещаете предварительную заявку. В течение 1-го рабочего дня
с Вами свяжется координатор контакт-центра

(068) 718-44-94

(099) 136-27-60

(044) 383-38-22

Запись на прием

Трансректальное ультразвуковое исследование в диагностике заболеваний прямой кишки

February 28, 2018

Трансректальне ультразвукове дослідження в діагностиці захворювань прямої кишки

Пироговський В.Ю., Сорокін Б.В.*, Мясоєдов С.Д.*, Тараненко А.О., Злобенець С.О., Сурков А.В.

Київська обласна клінічна лікарня, відділення проктології

НМАПО ім. П.Л. Шупика, каф. онкології*

Вступ: методика проведення ультразвукового дослідження досить широко використовуються в сучасній медицині. Цей метод має ряд переваг:ефективність, доступність та безпека. В колопроктології ультразвукові дослідження застосовуються для діагностики запальних захворювань прямої кишки і параректальної клітковини, визначення ступеня поширеності та вираженості запального процесу, діагностики непластичного процессу прямої кишки і навколишніх тканин, ступеня їх поширеності.

Мета: Дослідити діагностичну цінність трансректального ультразвукового дослідження в проктологічному відділенні КОКЛ, що використовується для діагностики запальних захворювань прямої кишки і параректальної клітковини. А також відзначити особливу роль даної методики в діагностиці новоутворень прямої кишки, поширеності даного процесу, виявлення ураження сфінктерного апарату, для вибору оптимальної тактики оперативного втручання.

Матеріали і методи: в проктологічному відділенні КОКЛ за 2008 – 2016рр. за допомогою УЗ – діагностики було обстежено більш ніж 2135 пацієнтів, з них на частку ТРУЗД з приводу запальних процесів параректальної клітковини доводиться 1796 досліджень, що становить 90% від загального числа досліджень. Також виконано 142 (7%) пункції передміхурової залози під контролем ректального датчика. Використовувався ультразвуковий сканер Pro-Focus2202 (Данія), з високочастотним ректальним датчиком з частотою 7,5 МНz.

Результати: При діагностиці хронічних анальних нориць обстежено понад 1796 пацієнтів, серед яких отримані наступні дані: інтрасфінктерна нориця визначена у- 463 (25%) випадків , транссфінктерна -481 (26%) , висока трансфінктерна 333(18%)-, екстрасфінктерна-334 (18%), неповна параректальнанориця-185 (10%). По класифікації (Parks) . Трансректальне ультразвукове дослідження дозволяло візуалізувати норицевий хід на всьому протязі,у вигляді тубулярної гіпоехогенної структури, неправильної форми, який бере початок від внутрішнього отвору та виявити внутрішній отвір, який є гіпоехогенною зоною розташованою в підслизовому шарі. При проведенні порівняльної оцінки результатів ТРУЗД та інтраопераційної ревізії результати співпали в 97% випадків. При діагностиці та визначення процессу поширеності неопластичного процессу прямої кишки обстежено понад 974 пацієнтів,та були отримані наступні дані: Т1-312(32%), Т2-301 (31%), Т3-214 (22%), Т4-147(15%) . При порівнянні з даними рТ,отриманими після операції,точність склала 92%.

Висновок: діагностична точність ТРУЗД в діагностиці запальних захворювань і поширеності непластичного процесу прямої кишки становить 90%, що робить даний метод цінним і інформативним. При оцінці глибини пухлинної інвазії точність ТРУЗД становить 80-90%, ці результати значно перевершують можливості КТ, і становлять 80% відповідно. Саме тому, завдяки своїй ефективності, доступності та безпеці, даний метод стає пріоритетним в діагностиці запальних та непластичних процесів в прямій кишці і параректальній клітковині.

Відомості про авторів

Пироговський В.Ю., 0677782157, 0444831824, noyesdoc@gmail.com

Сорокін Б.В., 0679824947, 0444831824, noyesdoc@gmail.com

Мясоедов С.Д., 0638781295, 0444831824, noyesdoc@gmail.com

Тараненко А.О., 0502789004, 0444831824, noyesdoc@gmail.com

Злобенець С.О., 0672930332, 0444831824, noyesdoc@gmail.com

Сурков А.В., 0939820770, 0444831824, noyesdoc@gmail.com

Новости
26 January

​Пациент П, 36 лет, обратился для проведения видеокапсульной эндоскопии. Год...

08 January

​Пациент К., 1996 года рождения при обращении имел жалобы на...

04 January

​Пациент Я., 35 лет обратился на обследование с жалобами на...