Предварительная запись

Вы размещаете предварительную заявку. В течение 1-го рабочего дня
с Вами свяжется координатор контакт-центра

(068) 718-44-94

(099) 136-27-60

(044) 383-38-22

Запись на прием

Приказы МОЗ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ№ 544 від 24.11.2003 року

«Про удосконалення проктологічної допомоги населенню України»

З метою удосконалення, підвищення рівня проктологічної допомоги населенню України, покращання її організації

НАКАЗУЮ: 1. Затвердити:

1.1. Положення про Український проктологічний Центр (додається).

1.2. Примірне Положення про проктологічне відділення (додається).

1.3. Примірне Положення про проктологічний кабінет (додається).

1.4. Положення про Головного позаштатного спеціаліста МОЗ України із спеціальності "Проктологія" (додається).

1.5. Примірну посадову інструкцію головного позаштатного спеціаліста Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій, Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації з спеціальності "Проктологія"(додається).

2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій, начальнику Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації:

2.1. У складі обласної або однієї з міських лікарень обласного центру (регіону, міста), у разі відсутності проктологічних відділень, відкрити їх з дотриманням діючих нормативів і Примірного положення про проктологічне відділення, оснастити їх необхідним медичним обладнанням, апаратурою.

Термін: І півріччя 2004 року.

2.2. На базі поліклінік обласних, міських, районних лікарень, де відсутні проктологічні кабінети, відкрити їх з дотриманням діючих штатних нормативів (наказ МОЗ України від 23.02.2000р. №33 "Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров'я") та укомплектувати кваліфікованими кадрами і обладнанням відповідно до Примірного положення про проктологічний кабінет.

Термін: І квартал 2004 року.

2.3. У лікувально-профілактичних закладах, де не можуть бути відкриті проктологічні кабінети і введені посади лікарів-хірургів-проктологів, надання проктологічної допомоги забезпечувати лікарями-хірургами після проходження ними відповідних курсів за спеціальністю "Проктологія" або стажування на базі Українського проктологічного Центру.

Термін: І квартал 2004 року.

2.4. Призначити (перепризначити) головних позаштатних спеціалістів МОЗ Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій, Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації з спеціальності "Проктологія", покласти на них обов'язки по організації спеціалізованої проктологічної допомоги населенню області (міста), здійсненню контролю за діяльністю проктологічних кабінетів та відділень.

Термін: І квартал 2004 року.

2.5. Доручити головним позаштатним спеціалістам МОЗ Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій, Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації з спеціальності "Проктологія" організацію профілактичних оглядів і диспансерного спостереження за хворими з захворюваннями ободової і прямої кишок та параректальної зони, які відносяться до групи ризику розвитку колоректального раку і здійснення контролю за їх якістю.

Термін: з 2004 року.

2.6. Направлення хворих на проктологічну патологію до Українського проктологічного центру здійснювати згідно Положення про Український проктологічний Центр.

Термін: постійно.

2.7. Статистичні звіти та пояснювальні записки до них про роботу проктологічної служби регіону щорічно направляти до Департаменту організації медичної допомоги населенню МОЗ України у відповідних формах.

Термін: до 01.02. щорічно.

2.8. Активізувати роботу щодо організаційно-методичного забезпечення і контролю діяльності проктологічної служби регіону з обов'язковою оцінкою її результатів.

Термін: постійно.

3. Начальнику Управління освіти та науки Волосовцю О.П.забезпечити організацію післядипломної підготовки лікарів за спеціальністю "Проктологія" на циклах спеціалізації, тематичного удосконалення, передатестаційних циклах в Київській медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика, Харківській медичній академії післядипломної освіти, факультеті післядипломної освіти Львівського державного медичного університету ім. Данила Галицького і проведення курсів інформації та стажування на базі Українського проктологічного Центру.

4. Начальнику Департаменту організації медичної допомоги населенню Ждановій М.П.та Головному позаштатному спеціалісту МОЗ України із спеціальності "Проктологія" професору Захарашу М. П.:

4.1. Доопрацювати стандартизовані протоколи надання медичної допомоги хворим в проктологічному кабінеті і відділенні.

Термін: І квартал 2004 року.

4.2. Щорічно аналізувати звіти Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій, Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації про стан проктологічної допомоги населенню в регіонах України, забезпечувати контроль за реалізацією заходів по її удосконаленню.

Термін: постійно.

4.3. Надати пропозиції щодо створення Державного реєстру хворих на виразковий коліт і хворобу Крона.

Термін: протягом 2004 року.

5. Подати до МОЗ України пропозиції щодо пільгового адресного медикаментозного забезпечення хворих на неспецифічний виразковий коліт та хворобу Крона, соціальної реабілітації стомованих хворих, налагодження промислового виробництва калоприймачів та предметів догляду за цими хворими. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Міністр А.В.Підаєв

ПОЛОЖЕННЯ про Український проктологічний центр

1. Загальні положення

1.1. Функції Українського проктологічного центру (надалі - Центр) покладаються на кафедру факультетської хірургії №1 Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця та практологічне відділення клінічної лікарні № 18 м. Києва наказом Міністерства охорони здоров'я України.

1.2. Центр створюється з метою надання науково-методичної і консультативно-лікувальної допомоги закладам охорони здоров'я та вищим медичним навчальним закладам України з питань ранньої діагностики проктологічних захворювань, впровадження сучасних відомих і розробки та впровадження в клінічну практику нових методів їх лікування, реабілітації хворих, підвищення кваліфікації лікарів-хірургів-проктологів закладів охорони здоров'я та викладачів

хірургічних кафедр вищих навчальних закладів України за спеціальністю "проктологія", забезпечення взаємодії лікарів-хірургів-проктологів із спеціалістами суміжних спеціальностей, лікарями-проктологами країн ближнього і далекого зарубіжжя з питань комплексного вивчення проблем сучасної проктології, надання консультативної та лікувальної допомоги хворим із захворюваннями товстої кишки.

1.3. У своїй діяльності Центр керується законодавством України з питань охорони здоров'я, нормативними актами і наказами МОЗ, АМН України, Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця, цим Положенням.

2. Основні напрямки діяльності Центру

2.1. Надання науково-методичної допомоги закладам охорони здоров'я та вищим медичним навчальним закладам з питань розробки та впровадження в клінічну практику сучасних методів діагностики і комплексного лікування, реабілітації хворих, диспансерного нагляду за ними та заходів з профілактики захворювань прямої та ободової кишок.

2.2. Вивчення показників захворюваності та розповсюдженості хвороб ободової та прямої кишок серед населення регіонів України.

2.3. Вивчення та аналіз стану спеціалізованої проктологічної допомоги хворим у закладах охорони здоров'я України різних форм підпорядкування, якості профілактики, діагностики та лікування захворювань ободової і прямої кишки, періанальної зони, їх відповідність стандартам, затвердженим наказом МОЗ України.

2.4. Розробка нових та запровадження в широку клінічну практику сучасних методів профілактики, діагностики, лікування, реабілітації хворих з проктологічними захворюваннями.

2.5. Організаційно-методичне керівництво діяльністю проктологічних закладів України з питань діагностики, лікування, профілактики, диспансеризації проктологічних хворих.

2.6. Надання консультативної і лікувально-діагностичної амбулаторної (на базі консультативного кабінету клініки) та стаціонарної (на базі проктологічного відділення клінічної лікарні № 18 м. Києва) допомоги хворим на проктологічні захворювання.

2.7. Організація і надання висококваліфікованої спеціалізованої консультативної допомоги спеціалістів Центру лікувальним закладам України.

2.8. Організація і проведення наукових, науково-методичних конференцій, семінарів, шкіл з питань колопроктології.

2.9. Участь в роботі проблемної комісії МОЗ України щодо планування наукових досліджень з проблем проктології.

2.10. Вивчення, узагальнення і поширення в закладах охорони здоров'я України досвіду роботи кращих проктологічних відділень і центрів.

2.11. Участь в комісії МОЗ України з проведення атестації лікарів-хірургів-проктологів.

2.12. Вивчення та аналіз щорічних звітів з питань:

 • якості спеціалізованої проктологічної допомоги населенню регіону;
 • потреб в медичних кадрах;
 • стану лікувальної бази з надання медичної допомоги хворим з проктологічними захворюваннями;
 • забезпечення проктологічних лікувальних закладів апаратурою, інструментарієм, обладнанням, медикаментами.

2.13. Підвищення кваліфікації лікарів-хірургів-проктологів і викладачів хірургічних кафедр вищих медичних навчальних закладів України з питань проктології.

2.14. Здійснення взаємодії з видавництвами "Здоров'я" та "Вища школа" щодо планування і видання науково-практичної і учбової літератури з діагностики, лікування, реабілітації і профілактики проктологічних хвороб.

2.15. Взаємодія з міжнародними проктологічними та суміжними (хірургічними, гастроентерологічними, рентгенологічними, ендоскопічними і іншими) центрами та асоціаціями, установами, вищими медичними навчальними закладами, клініками України, країн ближнього і далекого зарубіжжя з питань вивчення, розробки та впровадження нових методів профілактики, діагностики, лікування, реабілітації хворих на проктологічні захворювання.

2.16. Участь у комісіях МОЗ України з питань клінічного вивчення ефективності нових лікарських засобів вітчизняного та зарубіжного виробництва в лікуванні проктологічних захворювань ободової та прямої кишок.

3. Український проктологічний центр має право

3.1. Розробляти і подавати на розгляд МОЗ України або брати участь в розробці нормативних актів з питань удосконалення спеціалізованої проктологічної допомоги населення України.

3.2. Отримувати в установленому порядку необхідну інформацію, аналітичні матеріали від закладів, підпорядкованих МОЗ України, МОЗ Автономної республіки Крим, управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської держадміністрацій та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації.

3.3. Брати участь у роботі комісій МОЗ України з проведення експертизи якості надання медичної допомоги проктологічним хворим в закладах охорони здоров'я України усіх форм власності.

3.4. З метою вивчення основних результатів діяльності спеціалізованих проктологічних закладів охорони здоров'я України залучити спеціалістів науково-дослідних установ, вищих медичних навчальних закладів, підпорядкованих МОЗ України, за згодою їх керівників.

3.5. Розглядати, узгоджувати і подавати на затвердження до МОЗ України клопотання кафедр і клінік про включення до Реєстру тематики і терміну проведення з'їздів, семінарів, конференцій з питань проктології.

3.6. Здійснювати взаємодію з вітчизняними і зарубіжними науково-дослідними установами, центрами, асоціаціями.

4. Керівництво Центром

4.1. Виконання обов'язків керівника Центру покладається наказом Міністра охорони здоров'я України.

4.2. Керівник Центру:

 • несе персональну відповідальність за діяльність Центру;
 • вирішує самостійно всі питання діяльності Центру, за винятком тих, що належать до компетенції МОЗ України, Національного медичного Університету ім. О.О.Богомольця, адміністрації лікарні № 18, профспілкових органів;
 • подає пропозиції МОЗ України з питань діяльності Центру.

4.3. Матеріально-технічне та кадрове забезпечення Центру здійснюють МОЗ України, Київська міська лікарня № 18, Національний медичний університет імені акад. О.О.Богомольця.

4.4. Центр має бланк з власним найменуванням.

4.5. Реорганізація або припинення виконання функцій Центру здійснюється за наказом МОЗ України з дотриманням чинного законодавства України.

5. Показання для направлення хворих до Українського проктологічного центру

5.1. Хронічні неспецифічні запальні захворювання кишечнику (неспецифічний виразковий коліт, хвороба Крона).

5.2. Дифузний (сімейний) поліпоз кишечнику.

5.3. Вроджені аномалії розвитку кишечнику і суміжних органів, вроджені і генетично обумовлені синдроми, які проявляються порушенням функції кишечнику.

5.4. Доброякісні і злоякісні пухлини тонкої, ободової і прямої кишок.

5.5. Важкі травми товстої і прямої кишок та їх наслідки.

5.6. Ушкодження і захворювання прямої кишки, промежени і крижово-куприкової зони.

5.7. Наслідки хірургічного лікування захворювань і травм кишечнику, які потребують хірургічної корекції, виконання реконструктивно-відновлювальних операцій.

5.8. Необхідність комплексного обстеження хворих з захворюваннями кишечнику не встановленої етіології.

6. Перелік документів і досліджень, необхідних для направлення хворих до Українського проктологічного центру

6.1. Направлення лікувального закладу МОЗ Автономної республіки Крим, управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації.

6.2. Виписка із історії хвороби з детальним відображенням перебігу хвороби і обсягу наданої допомоги в умовах регіону.

6.3. Результати обстеження хворого:

 • загально-клінічний аналіз крові, сечі;
 • біохімічні та імунологічні дослідження крові;
 • реакція Васермана, дослідження на СНІД - інфекцію;
 • відомості про перенесені вірусні гепатити;
 • ЕКГ;
 • рентгенографія (флюорографія) органів грудної клітки, іригографія, фістулографія, КТ, МРТ і інше;
 • результати функціональних досліджень життєво важливих органів і систем;
 • детальний опис результатів проктологічних досліджень;
 • результати фіброгастродуодено -, фіброколоноскопії;
 • результати ультразвукового дослідження - за показаннями;
 • довідка про фінансове забезпечення лікування хворого в Центрі.

Примірне положення про проктологічне відділення

1. Загальні положення

1.1. Проктологічне відділення (далі - Відділення) є структурним підрозділом закладу охорони здоров'я України.

1.2. Відділення у своїй діяльності керується законами України, наказами МОЗ України, МОЗ Автономної республіки Крим, управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації, наказами головного лікаря, статутом (положенням) лікарні, цим Положенням.

1.3. Керівництво відділенням здійснює завідувач, на посаду завідувача призначається лікар-хірург-проктолог першої або вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю "Проктологія". Призначення і звільнення з посади завідувача здійснює головний лікар за погодженням з головним позаштатним спеціалістом МОЗ України із спеціальності "Проктологія".

2. Предмет діяльності Відділення:

 • надання висококваліфікованої проктологічної стаціонарної медичної допомоги населенню регіону (міста, району) з дотриманням стандартизованих протоколів, затверджених МОЗ України;
 • здійснення експертизи тимчасової втрати працездатності, видача та продовження листків тимчасової втрати працездатності, надання рекомендацій з обмеження виробничої діяльності хворими на проктологічні захворювання.

3. Управління і організація роботи Відділення

3.1. Завідувач, в межах своїх повноважень, несе персональну відповідальність за діяльність Відділення.

3.2. Завідувач вирішує самостійно всі питання діяльності Відділення за винятком тих, що належать до компетенції головного лікаря і профспілкових органів.

3.3. В межах своїх повноважень завідувач має право:

 • отримувати інформацію з питань діяльності Відділення;
 • розробляти і подавати на затвердження головному лікарю посадові інструкції працівників Відділення;
 • вносити пропозиції головному лікарю з питань: покращання матеріально-технічної бази відділення, його кадрового складу, заохочення та накладання стягнень на працівників Відділення, зміни пунктів Положення про Відділення та його структуру.

4. Права і обов'язки персоналу Відділення

4.1. Працівники Відділення зобов'язані:

 • дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку Відділення;
 • виконувати розпорядження завідувача;
 • дотримуватись правил медичної етики та деонтології;
 • не допускати дій та вчинків, які можуть негативно вплинути на діяльність Відділення і медичних працівників;
 • підвищувати свою кваліфікацію.

4.2. Працівники Відділення мають право отримувати інформацію, яка має відношення до виконання ними своїх обов'язків. Примірне положення про проктологічний кабінет лікувально-профілактичного закладу

1. Проктологічний кабінет (далі - Кабінет) у своїй діяльності керується нормативними актами і наказами МОЗ України, МОЗ Автономної республіки Крим, управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації, головного лікаря лікувально-профілактичного закладу, цим Положенням.

2. Кабінет створюється наказом керівника закладу охорони здоров'я України, як його структурний підрозділ.

3. Керівництво кабінетом здійснює лікар-хірург-проктолог. Призначення і звільнення з посади здійснює головний лікар лікувально-профілактичного закладу за погодженням з головним обласним позаштатним спеціалістом із спеціальності "Проктологія".

4. Основним завданням Кабінету є:

надання спеціалізованої амбулаторної медичної допомоги пацієнтам на проктологічні захворювання за направленням від лікарів та у порядку самостійного звернення, з дотриманням стандартизованих протоколів надання медичної допомоги в проктологічному кабінеті лікувально-профілактичного закладу, які затверджуються МОЗ України, здійснення диспансерного нагляду за хворими проктологічного профілю.

5. При проведенні проктологічних обстежень застосовують норми навантаження, затверджені наказом МОЗ України від 23.02.2000 року № 33 "Про штатні нормативні та типові штати закладів охорони здоров'я" (п.13 додаток 26).

6. Мінімальне оснащення Кабінету:

 • ректороманоскопи - 2;
 • фібросигмоскоп - 1 ;
 • аноскоп - 2;
 • ректальні дзеркала - 5-8;
 • біопсійні щипці - 2;
 • гінекологічне крісло - 1;
 • обладнання для хірургічного кабінету - 1 комплект.

7. Лікар-хірург-проктолог має право отримувати інформацію, яка відноситься до виконання ним своїх обов'язків. Примірна посадова інструкція головного позаштатного спеціаліста Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації з спеціальності "Проктологія"

1. Загальне положення

1.1. Правовою основою діяльності головного позаштатного спеціаліста зі спеціальності "Проктологія" є: Основи законодавства України про охорону здоров'я, накази МОЗ України, МОЗ Автономної республіки Крим, управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації, посадова інструкція.

1.2. На посаду головного позаштатного спеціаліста зі спеціальності "Проктологія" призначається лікар-хірург-проктолог першої або вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю "Проктологія", який працює хірургом-проктологом в одному з лікувально-профілактичних закладів МОЗ Автономної республіки Крим, управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації.

1.3. Покладання обов'язків і увільнення від виконання обов'язків головного позаштатного спеціаліста зі спеціальності "Проктологія" здійснюється наказом МОЗ Автономної республіки Крим, управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації за погодженням з головним позаштатним спеціалістом з спеціальності "Проктологія" вищого рівня.

1.4. Головний позаштатний спеціаліст зі спеціальності "Проктологія" у своїй діяльності безпосередньо підпорядковується керівництву МОЗ Автономної республіки Крим, управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації, а з питань проктологічної допомоги - головному позаштатному спеціалісту з спеціальності "Проктологія" вищого рівня.

1.5. Головний позаштатний спеціаліст зі спеціальності "Проктологія" повинен знати:

 • накази МОЗ України, МОЗ Автономної республіки Крим, управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації з питань проктологічної допомоги;
 • номенклатуру проктологічних хвороб, стандартизовані протоколи надання медичної допомоги в проктологічному кабінеті, проктологічному відділенні;
 • кваліфікаційну характеристику фахівця зі спеціальності "Проктологія", затверджену наказом МОЗ України від 29.03.02 №117;
 • організацію планової та невідкладної проктологічної допомоги населенню області (міста, району).

2. Функції

2.1. Головний позаштатний спеціаліст зі спеціальності "Проктологія" повинен:

1. здійснювати:

 • контроль за якістю надання медичної допомоги хворим на проктологічні захворювання в медичних закладах відповідно до стандартизованих протоколів надання медичної допомоги в проктологічному кабінеті, проктологічному відділенні, затверджених МОЗ України;
 • контроль за якістю диспансеризації хворих з проктологічними хворобами;
 • аналіз експертизи тимчасової втрати працездатності, контроль за видачею та продовженням листків тимчасової втрати працездатності, надання рекомендацій з обмеження виробничої діяльності хворим на проктологічну патологію;
 • аналіз кадрового потенціалу, матеріально-технічної бази, стану профілактичної, санітарно-просвітньої роботи, якості надання проктологічної допомоги і подавати його керівництву МОЗ України, МОЗ Автономної республіки Крим, управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації;
 • контроль за дотриманням наказів МОЗ України, МОЗ Автономної республіки Крим, управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації, рекомендацій Українського проктологічного центру, Асоціації лікарів-хірургів-проктологів України;

2. брати участь:

 • у підготовці наказів і розпоряджень керівництва з питань проктологічної допомоги;
 • у нарадах керівництва з питань проктологічної допомоги;
 • в розробці пропозицій щодо заходів з удосконалення надання проктологічної допомоги та їх подачі керівництву МОЗ України, МОЗ Автономної республіки Крим, управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації;

3. щорічно надсилати статистично-аналітичний звіт до головних позаштатних спеціалістів зі спеціальності "Проктологія" вищого рівня.

3. Права

Головний позаштатний спеціаліст зі спеціальності "Проктологія" має право:

 • отримувати необхідні документи від керівників, лікарів і службовців медичної установи, які мають відношення до напрямку його діяльності;
 • в установленому порядку залучати до консультацій лікарів суміжних спеціальностей.

4. Підпорядкування

Головний позаштатний спеціаліст зі спеціальності "Проктологія" у своїй діяльності безпосередньо підпорядковується керівництву МОЗ України, МОЗ Автономної республіки Крим, управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації, а з питань проктологічної допомоги головному позаштатному спеціалісту з спеціальності "Проктологія" вищого рівня.

Положення про головного позаштатного спеціаліста МОЗ України із спеціальності "Проктологія"

1. Загальні положення

Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України із спеціальності "Проктологія" (далі головний спеціаліст):

1.1. Здійснює організаційно-методичне керівництво проктологічною службою України.

1.2. У своїй діяльності керується чинним законодавством, наказами, інструктивними документами МОЗ України та цим Положенням.

1.3. Підпорядковується в своїй діяльності керівництву МОЗ України (Міністру та його заступникам, директору Департаменту організації медичної допомоги населенню МОЗ України).

1.4. Обов'язки головного спеціаліста покладаються наказом МОЗ України на одного з провідних проктологів України, які мають досвід організаційної, практичної та науково-педагогічної роботи та вчений ступінь доктора медичних наук за спеціальністю "Проктологія".

2. Обов'язки

2.1. Бере участь у розробці директивних документів та нормативних актів з питань, що стосуються діяльності проктологічної служби України.

2.2. Визначає пріоритетні напрямки розвитку наукових досліджень з проктології.

2.3. Надає інструктивно-методичну лікувально-діагностичну та консультативну допомогу закладам охорони здоров'я МОЗ України та окремим працівникам з питань їх діяльності.

2.4. Координує підготовку лікарів-хірургів-проктологів та науково-педагогічних працівників за спеціальністю "Проктологія" в системі МОЗ України.

2.5. Приймає участь в організації і проведенні науково-практичних конференцій, з'їздів, конгресів відповідно до напрямів своєї діяльності.

2.6. Організовує видавничу, у тому числі рекламну і інформаційну, діяльність з питань проктології.

2.7. Розглядає скарги громадян, які стосуються діяльності проктологічної служби.

3. Права

Головний спеціаліст має право:

3.1. Контролювати в установленому порядку виконання інструктивно-методичних положень (наказів, інструкцій, методичних документів) з проктології в системі лікувальних закладів МОЗ України та приватних закладів, які надають допомогу хворим на проктологічні захворювання.

3.2. У стосунках з організаціями і установами України та з міжнародними організаціями з питань, що стосуються проктологічної служби, виступати як офіційний представник МОЗ України.

3.3. Погоджувати призначення та звільнення головних позаштатних спеціалістів зі спеціальності проктологія керівництву МОЗ Автономної республіки Крим, управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації.

3.4. Клопотати про застосування до організаторів охорони здоров'я та спеціалістів проктологічної служби закладів охорони здоров'я України заохочень та стягнень.

3.5. Бути членом атестаційної комісії МОЗ України.

3.6. Рекомендувати до затвердження персональний склад координаційної ради при головному позаштатному спеціалісту зі спеціальності проктологія МОЗ України.

3.7. Рекомендувати до затвердження персональний склад науково-методичної комісії з питань проктології, виносити на її розгляд тематику наукових форумів з проктології, дисертаційних робіт та інше.

3.8. Брати участь у встановленому порядку в міжнародних та національних конгресах, з'їздах, конференціях.

3.9. Брати участь у роботі міжнародних організацій та центрів, діяльність яких відповідає характеру діяльності проктологічної служби МОЗ України.

4. Відповідальність

4.1. Головний спеціаліст несе персональну відповідальність перед керівництвом МОЗ України та іншими державними органами влади за виконання своїх обов'язків відповідно до цього Положення, за помилкові дії, прийняття неправильних рішень, що належать до його компетенції.

5. Взаємодія

У процесі виконання обов'язків головний позаштатний спеціаліст із спеціальності "Проктологія" МОЗ України взаємодіє з керівництвом МОЗ України (Міністр, його заступники, директор Департаменту організації медичної допомоги населенню МОЗ України), відповідними службами і закладами МОЗ України, організаціями та установами України і міжнародними організаціями.

Задать вопрос специалисту
Новости
29 April

Пациент 1991 года рождения был направлен на видеокапсульную эндоскопию врачом...

28 April

​Для проведения видеокапсульной эндоскопии обратился пациент 36 лет. Около года...

26 January

​Пациент П, 36 лет, обратился для проведения видеокапсульной эндоскопии. Год...