Попередній запис

Ви розміщуєте попередню заявку. Протягом 1-го робочого дня
з Вами зв’яжеться координатор контакт-центру

(068) 718-44-94

(099) 136-27-60

(044) 383-38-22

Запис на прийом

Діагностична цінність капсульної ендоскопії при тонкокишкових кровотечах

February 28, 2018

ДІАГНОСТИЧНА ЦІННІСТЬ КАПСУЛЬНОЇ ЕНДОСКОПІЇ ПРИ ТОНКОКИШКОВИХ КРОВОТЕЧАХ

Фелештинський Я.П.*, Пироговський В.Ю., Сорокін Б.В.**,Мясоєдов С.Д.**, Гречана У.І.

Київська обласна клінічна лікарня, відділення проктології

НМАПО ім. П.Л. Шупика, каф. хірургії та проктології*

НМАПО ім. П.Л. Шупика, каф. онкології**

Актуальність. Тонка кишка – найскладніший для огляду сегмент шлунково-кишкового тракту в зв’язку з його протяжністю, скоротливістю, мобільністю в черевній порожнині. В цілому пацієнти з тонкокишковою кровотечею переносять більшу кількість діагностичних процедур, гемотрансфузій, триваліші госпіталізації та несуть більше медичних витрат, ніж пацієнти з стравохідно-шлунковими та товстокишковими кровотечами.

Мета роботи – покращення результатів діагностики та лікування у хворих з тонко-кишковими кровотечами.

Матеріали та методи. В основу дослідження взяті результати діагностики та лікування 167 пацієнтів з тонко-кишковими кровотечами, які перебували в хірургічному та проктологічному стаціонарах КЗ КОР «Київська обласна клінічна лікарня». Основну групу склали 98 хворих, за період з травня 2013 року по грудень 2015 року і яким проводилися діагностика та лікування за розробленим нами діагностично-лікувальним алгоритмом.

Групу порівняння склали 69 хворих, за період з квітня 2000 року по грудень 2013 року і яким проводилися діагностика та лікування за традиційною схемою, яка включала езофагогастродуоденоскопію, відеоколоноскопію контрастну рентгенографію тонкої кишки, гемостатичну та інфузійну терапію.

Результати та обговорення. В основній групі за допомогою капсульної ендоскопії (КЕ) виявлено джерело кровотечі у 91 пацієнта. Встановити заключний діагноз та остаточно визначитися з подальшою лікувальною тактикою лише на етапі виконання КЕ вдалося лише у 43 (43,9 %) хворих. В групі порівняння – виявлено джерело кровотечі за допомогою традиційно існуючого алгоритму на доопераційному етапі був встановлений лише у 10 (14,5%) хворих. Всього в основній групі виконано 14 (14,3%) оперативних втручань. В групі порівняння виконано 53 (76,8%) оперативні втручання.

Висновки. Чутливість капсульної ендоскопії склала у встановленні тонко кишкової кровотечі склала 92,9%. Капсульна ендоскопія у встановленні заключного діагнозу виявилась на 29,4% більш ефективнішою за традиційно існуючого алгоритму обстеження на доопераційному етапі у хворих з тонко кишковими кровотечами.

Застосування капсульної ендоскопії при тонкокишкових кровотечах дозволило знизити рівень діагностичних лапаротомій на 62,5%.

Відомості про авторів

Пироговський В.Ю., 0677782157, 0444831824, noyesdoc@gmail.com

Фелештинський Я.П., 0674434090, 0444831824, noyesdoc@gmail.com

Сорокін Б.В., 0679824947, 0444831824, noyesdoc@gmail.com

Мясоєдов С.Д., 0638781295, 0444831824, noyesdoc@gmail.com

Гречана У.І., 0676968964, 0444831824, noyesdoc@gmail.com

Новини
Whipple-disease
29 April

Пацієнт 1991 року народження був направлений на відеокапсульну ендоскопію лікарем...

Ulcers-in-the-terminal-ileum
28 April

​Для проведення відеокапсульної ендоскопії звернувся пацієнт 36 років. Близько року...

26 January

​Пацієнт П,, 36 років, звернувся для проведення відеокапсульної ендоскопії. Рік...