Попередній запис

Ви розміщуєте попередню заявку. Протягом 1-го робочого дня
з Вами зв’яжеться координатор контакт-центру

(068) 718-44-94

(099) 136-27-60

(044) 383-38-22

Запис на прийом

Результати трансанальних ендоскопічних мікрохірургічних (ТЕМ) резекцій пухлин прямої кишки

February 28, 2018

Результати трансанальних ендоскопічних мікрохірургічних (ТЕМ) резекцій пухлин прямої кишки

Пироговський В.Ю., Фелештинський Я.П.*, Сорокін Б.В.**, Мясоєдов С.Д.**, Задорожній С.П.

Київська обласна клінічна лікарня, відділення проктології

НМАПО ім. П.Л. Шупика, каф. хірургії та проктології*

НМАПО ім. П.Л. Шупика, каф. онкології**

Актуальність  Колоректальний рак (КРР) займає одне з провідних місць серед онкологічних захворювань по показниках захворюваності та смертності. Більшість аденокарцином виникають в аденоматозних поліпах. Аденоми товстої кишки зустрічаються у половини 50-60 річних чоловіків та у 40% жінок того ж віку. Половина з них локалізується в прямій кишці.

Мета Обґрунтування доцільності застосування ТЕМ-процедури як радикального органозберігаючого хірургічного способу лікування пухлин прямої кишки.

Матеріали та методи За період з березня 2007 по вересень 2017 року у відділенні проктології Київської обласної клінічної лікарні виконано 162 ТЕМ-втручання у хворих з пухлинами прямої кишки.

Серед хворих було 89 жінок та 73 чоловіки віком 44-76 років. У 60 випадках підтверджено діагноз РПК (23 випадки – G1, 35 - G2, 2 – G3), у 99 випадках – доброякісні пухлини (у 95 - війкова пухлина, у 4 – аденоматозний поліп), у 3 випадках – карциноїд прямої кишки. У 36 пацієнтів з РПК пухлина локалізувалась у нижньоампулярному (н/а), у 17 – в середньоампулярному (с/а), у 3 – у верхньоампулярному (в/а) відділах, у 3 – в н/а-с/а відділах (протяжна пухлина) та в одному випадку, при первинно-множинному РПК, пухлини знаходились в с/а та в/а відділах. Аденоми в 56 випадках знаходились у н/а, в 36 – в с/а, у 2 випадках – у в/а, в 1 – в с/а-в/а, в 3 випадках - в н/а-с/а відділах прям ої кишки, та в 1 випадку в н/а-с/а-в/а відділах (протяжна пухлина) . Карциноїди прямої кишки в 2 випадках локалізувалися в с/а, в 1 випадку – в н/а відділах прямої кишки.

У 9 випадках операцію було завершено формуванням протектуючої колостоми (у зв’язку з великим об’ємом раневої поверхні та високим ризиком виникнення гнійних п/о ускладнень) з наступним виконанням відновних колопластик через 3-6 місяців. У 3 хворих виникли кровотечі з прямої кишки, зупинені консервативно.

4 пацієнтам виконано поєднані ТЕМ-резекції з резекціями ободової кишки з приводу первинно-множинного раку товстої кишки відповідно до локалізації пухлин.

Результати Найбільш інформативним показником, який характеризує ефективність ТЕМ-операцій є кількість місцевих рецидивів пухлин. За період спостереження (1 міс – 10,5 років) (середній термін - 71 міс.) загальна кількість рецидивів у 162 випадках складає 9 (5,56%).

Через 12 міс після операції, у 2 пацієнтів з РПК виявлений місцевий рецидив (3,33%). Обом пацієнтам було призначено курс променевої терапії на рецидивну пухлину, один з пацієнтів від повторного оперативного втручання відмовився. У 7 пацієнтів з доброякісними пухлинами виявлені місцеві рецидиви пухлин (7,07%). У одному випадку – через 3 місяці, у трьох випадках – через 12 місяців після операції. В інших 3 випадках - через 8 місяців, 2 роки та 7 місяців та через 3 роки (моніторинг стану пацієнтів не проводився з ініціативи останніх). 5 пацієнтам виконано повторну ТЕМ-резекцію пухлин, 1 – ендоскопічну поліпектомію, 1 – трансанальне висічення пухлини.

Висновки

  1. ТЕМ – видалення аденом та аденокарцином прямої кишки на ранніх стадіях (Tis,T1-T2; N0М0 при G1-2) є радикальною операцією при дотриманні критеріїв відбору до неї, загальна кількість рецидивів складає 5,56%.
  2. Метод ТЕМ – хірургії дозволяє повністю зберегти функцію прямої кишки.
  3. Кількість ускладнень при ТЕМ – операціях складає 1,85%.
  4. ТЕМ – операції можуть з успіхом поєднуватися з порожнинними операціями при синхронних пухлинних ураженнях прямої та ободової кишки.
  5. Можливе застосування повторних ТЕМ – резекцій при рецидивах війкових пухлин.
  6. Метод ТЕМ – хірургії є економічно обґрунтованим.

Відомості про авторів

Пироговський В.Ю., 0677782157, 0444831824, noyesdoc@gmail.com

Фелештинський Я.П., 0674434090, 0444831824, noyesdoc@gmail.com

Сорокін Б.В., 0679824947, 0444831824, noyesdoc@gmail.com

Мясоєдов С.Д., 0638781295, 0444831824, noyesdoc@gmail.com

Задорожній С.П., 0952555632, 0444831824, noyesdoc@gmail.com

Новини
Whipple-disease
29 April

Пацієнт 1991 року народження був направлений на відеокапсульну ендоскопію лікарем...

Ulcers-in-the-terminal-ileum
28 April

​Для проведення відеокапсульної ендоскопії звернувся пацієнт 36 років. Близько року...

26 January

​Пацієнт П,, 36 років, звернувся для проведення відеокапсульної ендоскопії. Рік...