Попередній запис

Ви розміщуєте попередню заявку. Протягом 1-го робочого дня
з Вами зв’яжеться координатор контакт-центру

(068) 718-44-94

(099) 136-27-60

(044) 383-38-22

Запис на прийом

Корисні матеріали з проктології

Харчування і неспецифічні запальні захворювання кишечника

Твердження про те, що харчування є важливою складовою, має ще більше значення, коли розмова заходить про лікування пацієнтів з хворобою Крона і НВКом. Раціон пацієнта повинен бути повноцінним і збалансованим, щоб організм мав можливість самостійно чинити опір захворюванню і адекватно відповідати на проведену лікарську терапію ...

Читать полностью ...

ГЕМОРРОЙ ЯК ВІН Є, і чим його лікувати, щоб не було нестерпно боляче

Дана сторінка присвячена тим, хто знає, що таке геморой на власній ... шкурі, і зовсім не налаштований жартувати з цього приводу. А також тим, хто хоче заготовити сани влітку і не нажити собі геморой в прямому сенсі цього слова.

Читать полностью ...

ГЕМОРРОЙ: СУЧАСНА ТАКТИКА ЛІКУВАННЯ

Геморой все ще залишається найбільш частим захворюванням людини. Його поширеність достатньо висока і становить 118-120 чоловік на 1000 дорослого населення, а питома вага в структурі колопроктологічних захворювань коливається від 34 до 41%.

Читать полностью ...

ЗАПОРИ: ТАКТИКА ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТА У ПОЛІКЛІНІЦІ

Запори представляють серйозну медико-соціальну проблему у всіх країнах світу насамперед через їх широку поширеність, зниження соціальної активності та якості життя хворих. Згідно зі статистичними даними ними страждає від 30 до 50% дорослого населення. Вони лідирують в якості причин звернення до лікарів загальної практики і гастроентерологів. Лікарю необхідно інтерпретувати скарги пацієнта, провести необхідний діагностичний пошук і намітити програму лікування.

Читать полностью ...

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НЕСПЕЦИФІЧНИМ ВИРАЗКОВИМ КОЛІТОМ

Лікування хворих на неспецифічний виразковий коліт - надзвичайно складна проблема, шляхи реалізації якої повинні випливати з ступеня активності захворювання, поширеності та локалізації процесу, наявності тих чи інших ускладнень. Необхідно враховувати також індивідуальні особливості пацієнта: вік, стать, супутні захворювання, можливу лікарську непереносимість. Правильна оцінка перерахованих вище факторів, що обумовлюють ту чи іншу схему лікарської терапії, збільшує ймовірність успішного вирішення лікарем-гастроентерологом, що стоять перед ним завдань:

Читать полностью ...

ДОСВІД ЛІКУВАННЯ КОЛОГЕННИХ ЗАПОРІВ

Проблема лікування хронічних колостазів (ХКС) залишається однією з актуальних проблем колопроктології. До кінця не вивчені питання етіології, патогенезу, діагностики, консервативного та хірургічного лікування ХКС. Залишаються невтішними результати хірургічного лікування, за даними різних авторів кількість незадовільних результатів доходить до 27,3-45,9% [1, 2, 4].

Читать полностью ...

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА О ПАТОГЕНЕЗЕ И ЛЕЧЕНИИ ГЕМОРРОЯ

Геморрой является одним из самых распространенных заболеваний человека. Вертикальное положение тела, особенности диеты, сидячий труд и адинамия — основные факторы, влияющие на широкое распространение данно­го заболевания.

Патогенез, клиника и лечение геморроя обсуждались и продолжают обсуждаться в огромном количестве спе­циальных публикаций. Наиболее полно и подробно, в историческом аспекте, учение о геморрое описал А. М. Аминев во втором томе «Руководства по проктоло­гии» (Куйбышев, 1971), где собраны и критически оце­нены все прежние теории возникновения геморроя — ме­ханическая (повышение венозного давления в сосудах прямой кишки), теория экзо- и эндогенных интоксикаций, опухолевая, инфекционная, нейрогенная теории. Приве­дены данные о возможном влиянии на возникновение геморроя пола, возраста больных, их национальности и т.д.

Читать полностью ...

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ГЕМОРРОЯ

Материалы многих исследователей, изучавших забо­леваемость болезнями прямой кишки у населения, содер­жат сведения о частоте геморроя. Однако эти показатели разных авторов значительно отличаются друг от друга Например, при проведении медицинского осмотра сель­ского населения Л. М. Лукьянов и И. И. Московская (1974) на каждую тысячу осмотренных зарегистрирова­ли 279 случаев заболевания геморроем, а Н. Е. Ермило­ва (1981) отметила всего 22,16 случая на 1000 городско­го населения.

Читать полностью ...

ИЗУЧЕНИЕ ГАЗОВОГО СОСТАВА И КОАГУЛЯЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ КРОВИ ИЗ ГЕМОРРОИДАЛЬНЫХ УЗЛОВ

Наши морфологические исследования и данные ли­тературы позволяют считать, что в геморроидальном узле кровь должна быть по составу близкой к артери­альной. F. Stelzner (1962), изучив насыщение крови

геморроидальных узлов кислородом методом спектраль­ной фотометрии у 11 больных, показал, что оксигенация крови была в среднем 970, т. е. соответствовала артериальной. М. Ф. Борисов (1970) с помощью оксигемометрии обнаружил, что насыщение крови гемор­роидальных узлов кислородом более чем у 65% боль­ных колебалось от 81 до 90% и выше.

Читать полностью ...

ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГЕМОРРОЯ

В практической монографии невозможно, да и нецеле­сообразно перечислять и оценивать все те сотни хирурги­ческих пособий, которые в течение более чем тысячи лет предлагались и до сих пор предлагаются для лечения геморроя. В последнее время, правда, этот поток начина­ет, видимо, иссякать в связи с тем, что, с одной стороны, внедрены в практику такие достаточно удовлетворитель­ные «полухирургические» методы лечения, как склерози-рующая терапия и криохирургия, а с другой стороны — радикальная геморроидэктомия с иссечением только трех основных внутренних узлов настолько привлекает своей простотой и этиологической целесообразностью, что, ви­димо, хирурги несколько успокоились, освоив или осваи­вая эти современные операции.

Читать полностью ...

КЛИНИКА И ЛЕЧЕНИЕ ГЕМОРРОЯ. БЕССИМПТОМНЫЙ ГЕМОРРОЙ

При обследовании практически здоровых людей час­то выявляется, что при геморрое за медицинской по­мощью обращаются, как правило, лишь те лица, у кото­рых клинические проявления болезни не только имеют­ся, но и достаточно резко выражены. Если принять концепцию о том, что анатомическим субстратом гемор­роя являются скопления (группы, коллекторы) кавер­нозных телец, представляющих собой нормальную, эмбриологически обусловленную структуру подслизистого слоя переходной зоны прямой кишки, то становится вполне объяснимой возможность существования бес­симптомного геморроя. В таких случаях ни при наруж­ном осмотре, ни при пальцевом исследовании прямой кишки ничего не обнаруживают.

Читать полностью ...

Поставити запитання спеціалісту
Новини
Whipple-disease
29 April

Пацієнт 1991 року народження був направлений на відеокапсульну ендоскопію лікарем...

Ulcers-in-the-terminal-ileum
28 April

​Для проведення відеокапсульної ендоскопії звернувся пацієнт 36 років. Близько року...

26 January

​Пацієнт П,, 36 років, звернувся для проведення відеокапсульної ендоскопії. Рік...